sgk genelge

2016-16 sayılı SGK genelgesi ile FETÖ/PDY kapsamında kapatılan işyerleri hakkında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

5510 sayılı kanun kapsamındaki işyerleri 27/07/2016 tarihi itibariyle kanun kapsamından çıkarılmıştır.

667 sayılı KHK de belirtilen işyerleri çalışanları, 23/07/2016 tarihinden, 668 sayılı KHK de belirtilen işyerleri çalışanları ise, 27/07/2016 tarihinden itibaren iş akitleri fesh edilmiş sayılacağından işten ayrılma bildirgesinde çıkış kodu olarak “36-OHAL/KHK” kodu kullanılacak ve bildirgeler SGK tarafından re’sen düzenlenecektir.