sgk-duyuru-2

Özellikle bordro ve özlük işlemleri yapan kişilerin bildiği; işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim hizmet belgesi hakkında SGK tarafından yeni bir duyuru yapılmıştır. Duyurunun içeriği hakkında aşağıda açıklama yapmaya çalıştım; fakat konuyu bilmeyen, aşina olmayan insan kaynakları gönüllüsü, yeni mezun, öğrenci olabileceği düşünerek ilk önce duyuruda yer alan tanımları açıklamak isterim.

  • Sigortalı İşe giriş bildirgesi: İşyerine işe yeni başlayan kişiler adına işe başladıkları günden en az bir gün önce; eğer pazartesi işbaşı yapmış ise haftanın ilk günü olması sebebiyle pazartesi saat 23.59’a kadar verilmesi gereken, kişinin iş başlama tarihi, görevi ve nüfus ve adres bilgilerinin yazıldığı, sgk bildirilmesinde kullanılan elektronik bildirgedir.. sgk.gov.tr adresinde e-sgk işveren uygulamaları portalından verilmektedir.
  • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi: Sigortalıların işten ayrılmaları halinde, işten ayrılış tarihi ve ayrılma nedenini belirten, işten ayrılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde e-sgk işveren uygulamaları portalından verilmesi gereken elektronik bildirgedir.
  • Aylık Prim Hizmet Belgesi: Kısaca APHB İşverenlerin 1 ay içinde çalıştırmış olduğu sigortalı ve emeklilerin bildirilmesinde kullanılan, üzerinde sigortalının Adı ve Soyadı, T.C. kimlik numarası, prime esas kazancı ve prim ödeme gün sayıları ile prim günlerinin olduğu bildirgedir. İşverenler 1 ay içerisinde çalıştırmakta oldukları sigortalıların APHB’sini en geç takip eden ayın 23’üne kadar e-sgk işveren uygulamaları portalından e-bildirge üzerinden verilmesi gerekmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 06.09.2016 tarihinde yayınlanan http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/218e5f57-3308-4d13-9719-3de72cd2595c/%C4%B0%C5%9Fe+Giri%C5%9F+ve+%C4%B0%C5%9Ften+Ayr%C4%B1l%C4%B1%C5%9F+Bildirgeleri+Hk..pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=218e5f57-3308-4d13-9719-3de72cd2595c

(linkte okuyabilirsiniz)  duyuru ile Eylül/2016 tarihinden itibaren verilecek APHB ile, o ay içinde verilen işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesindeki tarihler kurum tarafından elektronik ortamda sorgulanacağından, işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin APHB ile tutarsızlığı tespit edildiğinde, APHB e- bildirge sistemi tarafından onaylanmayacaktır.

 Yapılacak olan öncelikle APHB verilen aya ait işe giriş ve işten çıkış bildirgelerindeki tarihler kontrol edilmeli, APHB’sine yansımayan bilgiler var ise düzeltilmeli veya APHB işe giriş ve/veya işten çıkış tarihi olduğu halde işe giriş ve/veya işten çıkış bildirgesi verilmeyen kişiler hakkında bu belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.