Önce kendime not olarak yazmaya başladım ve daha sonra bilinçli okuma olarak adlandırdığım durumu yaygınlaştırmak ve de okuduğunu anlayabilmek adına, ilgilenen okurların da işine yarayacak şekilde sözlük düzenlemeye karar verdim. Bir çeşit insan kaynakları blog yazarları sözlüğü oluştu. Aslında insan kaynakları alanında kullanılan terimlerin Türkçe ve de İngilizce karşılıkları ve son dönemde popüler olan kavramları da eklediğimde uzun zaman alan bir çalışma ortaya çıktı.

kitap

Aslında blog yazmaya karar verdiğimde (daha doğrusu teşvik edildiğimde) çok sayıda yazı okumuştum. Ama belki kullanmadığım, aşina olmadığım ve de uzun süre sadece iş olarak bu mesleği yapıp araştırma, inceleme ve yeni bilgiler keşfetmek kısmını es geçen benim için,  sözcüklerden yola çıkmak çok daha öğretici oldu. O kadar çok yazı okudum ki, kendimi geliştirmeme katkı sağladığını düşünüyorum. En önemlisi;  öğrenerek aslında ne kadar da az bildiğimi ve çok geç kaldığımı, nereden başlarsam benim için erken olacağını fark ettim. Bir çeşit kendini tanıma yolculuğu yaşıyorum.

Aşağıda liste halinde benim için önemli olduğunu düşündüğüm tanımlardan başlamak üzere, son dönem popüler olan tanımları da içeren, en önemlisi bu tanımı kullanan bloggerlara ve yazılarına da ulaşıp  bizzat tanımı kullananın kendi kaleminden okuyabileceğimiz bağlantıları da eklemek istedim.

Keyifli okumalar ve bilgilenmeler dileğiyle,

 

Terimin Adı, İngilizce karşılığı ve  Açıklaması ve Terimin geçtiği yazı/blog/bağlantı olacak şekilde sıraladım.

Alexa güncel web sitelerinin trafiklerini ölçen ve ölçülen trafiğe göre web sitelerini listeleyen sistemdir http://www.ikhaberleri.com/ik-blog-nisan-2016-siralamasi.html

Amelasyon amele gibi davranmak, bir işe amelece girişmek amele : işçi http://hrkronikleri.blogspot.com.tr/2015/05/egitim-departman.html

Antant Kalmak mutabık olmak, Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek http://hrkronikleri.blogspot.com.tr/2016/06/kariyer-srlar-2

Analitik Düşünme analytical thinking Bir sorunu çözmek için bilgileri ayrıştırarak ve sorunun alt unsurlarına inerek sonuç çıkarma şeklindeki sistematik düşünme tarzıdır. http://nedimileri.blogspot.com.tr/2014/06/lider-onden-gider-ve-ekibi-dinler.html

Bilinçli Farkındalık Mindfulness uyanmak, kendimizle temasa geçmek ve yaşamın her anının içeriğini değerlendirebilmektir http://www.ikulis.net/anda-olmak-birden-durup-kendine-noluyo-diye-sormaktir/

Benchmarking (Kıyaslama) Bir organizasyonun kendini değerlendirerek, rakiplerini, iş ortaklarını, diğer sektörlerdeki başarılı örnekleri inceleyerek, iç ve dış pazarlardaki uygulamaları araştırarak ve en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf olduğu yönleri geliştirmesi. https://selinyetimoglu.com/2013/05/02/tum-ik-profesyonellerin-raporlayabilmesi-gereken-5-ise-alim-metrigi/

Çatışma yönetimi
conflict management Çatışma, kişi ya da grubun başka bir kişi ya da grupla ihtiyaç, amaç veya fikir farklılıklarından doğan bir sürtüşme davranışıdır ve karşı tarafı negatif etkiler. Çatışma davranışını; hedefimiz doğrultusunda, uygun teknikleri kullanarak, yönetmek mümkündür. http://salimtanriverdi.blogspot.com.tr/2016/08/egitiyoruz-ama-ogrenmiyorlar-neden-mi.html

Değişim yönetimi change management Değişimi doğru tahmin edip, doğru zamanda ve doğru kaynaklarla (insan, bilgi vs.) organize olmak ve buna uygun sistemler geliştirip hayata geçirmek suretiyle, etkinliği ve verimliliği arttırma yönündeki çabalar olarak tanımlanabilir http://nedimileri.blogspot.com.tr/2014/02/degisim-yonetimi-bugun-yonetimin-en.html

Delegasyon delegation Yöneticilerin, yetkilerinin ve sorumluluklarının bazılarını kişilerin bilgi ve becerileri doğrultusunda astlarına devretmesidir http://www.savassakar.com/index.php/proje-yoneticisi-ve-delegasyon/

Devinim motion Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme. 2. Olabilirlikten gerçekliğe geçiş. 3. Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş; bir düşünce sürecinin başlaması. 4. Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan ” toplumsal, tinsel vb. güçlerin baskısı. https://ekremozturk.com/2010/07/26/insan-kaynaklari-meslegim-olmali-mi-olmamali-mi/

Diğerkâmlık altruism Başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme” ya da “diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışma ve ‘bencillik karşıtı hareketler’de bulunma” olarak tanımlanır. http://hrkronikleri.blogspot.com.tr/2016/08/liderlik.html

Eğitim analizi
training analysis İşin gerekleri ile çalışanın şu anki yeterliliği arasındaki fark olarak tanımlanabilir http://personelci.blogspot.com.tr/2010/12/bir-egitim-ihtiyac-analizi-proje-ornegi.html

e- eğitim e-learning İnternet/İntranet (yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş zamanlı ya da zaman bağımsız diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel unsurlar ile etkileşim kurulabilinen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir eğitim yöntemidir. http://cokbilenadam.net/cba/her-zaman-her-yerde-egitim/

Esnek uzmanlaşma flexible specialization Genellikle “post-fordizm”, “esnek uzmanlaşma” ve “esnek birikim” terimleriyle ifade edilen bu değişikliklerin doğası ile ilgili tartışmalar “esneklik” düşüncesine yakınlaşma eğilimindedir. Özünü taşeronlaştırma oluşturur.
Üretim “çekirdek” ve “çevre” işlere bölünerek, “çekirdek” işlerin dışındaki işlerin fason üretimine geçilmiştir. “Çekirdek” işyerinde tüm üretim organizasyonunun proje geliştirme, pazarlama vs. işlerinin yanında kritik üretim vasıflı ve nispeten yüksek ücretli bir işçi grubuyla yürütülürken, işin diğer parçaları tedarikçi firmalarda yapılmaktadır. http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=204&cilt=6&sayi=1&yil=2004

FOMO Fear of Missing Out Gelişmeleri Kaçırma Korkusu http://www.ezgifeda.com/yeni-cag-vebasi-fomo-fear-of-missing-out/

Fyi For your information bilginize http://www.ikburada.com/sakali-komikli-serzenisli-ik-blogu/

Geri bildirim feedback Alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır http://www.temelaksoy.com/geri-bildirim-herkesin-hakkidir/

Görev tanımı job description Bir kuruluşun üst düzey yöneticilerinden başlayarak en alt düzey çalışanına kadar ( kaliteyi uygulayan , etkileyen ve doğrulayan herkes ) bütün personelin kime bağlı çalıştığı , görevi , sorumluluğu ve yetkilerinin tariflendiği dokümanlara verilen isimdir.Görev tanımı yerine bazı kuruluşlarda aynı anlamda görev talimatı terimi de kullanılmaktadır. https://emreinanckarakas.wordpress.com/category/gorev-tanimi/

Holokrasi holacracy Yunanca holon, kelimesinden gelir ki bu da “holos” yani “bütün kelimesinin karşıtıdır. Yani otonom ve kendine yeterli ancak parçası olduğu bütüne de bağımlı demektir. https://serdarbaran.com/2016/08/21/yonetim-holakrasi/

Hubris Sendromu hubris syndrome Hubris Sendromunun diğer bir adı Kibir Sendromudur. Genelde siyasetçilerde görülen bu hastalık “tanrısal ego” olarak da bilinir. İlk kez, Psikiyatrist David Owen ve Jonathan Davidson tarafından dile getirilen bu sendrom, 2010 yılında tıp dünyasının önemli dergilerinden biri olan Brain’ de yayınlanmış. David Owen ve Jonathan Davidson’a göre sendrom bir “güç zehirlenmesi” ve diktatörler Hubris Sendromuna özel bir eğilim taşıyor http://artemizguler.blogspot.com.tr/2014/01/insan-kaynaklar-ve-iliskiler-acsndan.html

İnisiyatif initiative öncecilik, üstünlük http://nedimileri.blogspot.com.tr/2013/11/zaman-yonetimi-icin-once-toplanti.html

İnsan Kaynakları planlaması human resources planning Bir organizasyonun gelecekteki hedeflerine etkin bir biçimde ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı insanların sayısının ve niteliklerinin önceden belirlenmesine ve bu ihtiyacın nasıl ve ne düzeyde karşılanabileceğinin saptanmasına ilişkin faaliyetlerin tümüdür.
https://ismetbarutcugil.com/2013/03/21/insan-kaynaklari-planlamasi/

İnsan kaynakları yönetimi, İKY HRM- human resources management Bir organizasyondaki insan kaynaklarının iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili bir biçimde oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesine, yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalardır. https://gkhanyilmaz.wordpress.com/2014/04/20/ikda-kariyer-yapmayi-hedefleyenlerin-gundeminde-neler-olmalidir/

İş analizi
job analysis Belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. https://emreinanckarakas.wordpress.com/2015/09/18/is-analizi-nasil-hazirlanir/

İş gerekleri job spesifications Bir çalışanın işinin temel unsurlarını başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için mutlaka sahip olması gereken niteliklerin en önemli olanlarını belirten bir liste. http://isgereklerii.blogspot.com.tr/p/is-tanm.html

İşe alım süreci
Recruitment process Birey ve işletmenin bir istihdam ilişkisi içerisinde bir araya gelmelerini içeren karşılıklı bir süreçtir. http://aydancag.com/yetenekli-personelin-ise-alim-surecinin-etkinligi-icin-yapilmasi-gerekenler/

İşveren Markası employer brand Bir organizasyonun sunduğu iş yaşamı deneyimine dair potansiyel adayların ve mevcut çalışanların algıladığı ayırt edici niteliklerin tümüdür http://merdiyeeker.com.tr/2016/05/23/isveren-markasi-2/

İtibar yönetimi reputation management Daha iyi bir iş itibarı elde etmek için müşterilerle iletişim içinde olmaktır http://kariyeryolculugu.com/blog/2011/03/20/blog-yaz-kariyer-yap-vlog-yap-hayatin-degissin/

Kariyer career Mesleğimizi yaparken koyduğumuz hedefler doğrultusunda iş deneyimi kazanırken, gerekli eğitimleri alıp, mesleki ve bireysel açıdan kendimizi gerçekleştirme sürecimizdir. İş hayatında ulaşılmak istenen nokta ve bu noktaya ulaşma yönünde sarfedilen çabalar toplamıdır. http://duhangevren.blogspot.com.tr/2014/11/kariyer-20-degisen-is-dunyasnda-basarl.html

Kariyer planı career plan İş hayatında hedeflenen nokta için en uygun yolun belirlenmesi sürecidir https://turkerokay.com/2014/07/17/ik-ve-seks/

Kişilik envanteri personality inventory Kişilik envanterleri adayların kişilik özellikleri itibariyle pozisyona uygunluklarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Firmanın insan kaynakları uygulamaları yetkinliklere dayalı ise ve değerlendirme sürecinde adayların yetkinlikleri değerlendiriliyorsa Kişilik Envanteri yerine Yetkinlik Envanteri kullanılması önerilmektedir http://www.fundainkaya.com/2016/07/14/is-arayan-adaylara-not/

Koçluk coaching Yaşamın içinde, kişinin kendi adına, yaşamına, kendine ve gelişimine dışarıdan bir gözle bakabilme sürecidir. istenen performansa ulaşmak için, koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. http://calisanhalleri.blogspot.com.tr/2016/04/is-stresini-kabul-etme-vakti.html#more

Kpi
Key Performance Indicator Anahtar Performans Göstergesi: Kurumların faaliyet gösterdiği alandaki başarılarını değerlendirmekte kullanılır. http://hrkronikleri.blogspot.com.tr/2014/02/gsm.html

Sıfırdan İK kurmak

Mentor
mentor Bir kurum içinde yer alan ve o kurum içinde farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış olan, astlarına şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan yol gösterici kimse olarak tanımlanabilir http://www.serkanozkan.com.tr/Icerik.aspx?id=19

Misyon mission Bir işletmenin varlığının temel amacıdır. Gelecekte olmak istediği yer, şu andaki durumu, toplumdaki imajı ve yöneticilerin dünya görüşüdür denebilir https://bgmmol.wordpress.com/2016/09/26/ik-yoneticisi-nasil-olmali/

Mikro yönetim mikro management
Müdahaleci, aşırı detaycı yönetim. https://selinyetimoglu.com/2012/10/23/iyi-liderlik-zannedilen-etkili-mobbing-yontemleri-ve-hasta-isyerleri/

Mobbing mobbing Bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık, psikolojik şiddet yapması.
http://hakanmaden.net/mobbing-asamalari/

Motivasyon motivation Bireyin harekete geçmesi ve belli bir hedefe ulaşabilmesi için gerekli olan arzu ve isteğe sahip olmasıdır. http://www.cihandemirdas.com/news/muzik-ile-sifir-maliyetli-motivasyon/

Norm Kadro permanent staff Bir hizmeti eksiksiz, zamanında, beklenen kalitede yerine getirebilmek için doğru sayı ve özellikteki personel ihtiyacı. http://www.ahmeteryilmaz.com.tr/norm-kadro-101/

Organizasyonel Gelişim organizational development Bir organizasyonun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için kullanması gereken bütün iş ve süreçleri analiz ederek, sağlam bir organizasyonel yapı ve sistemin kurulmasını, izlenmesini, geliştirilmesini ve gerekli revizyonların yapılmasını sistemli hale getiren süreçtir http://nedimileri.blogspot.com.tr/2015/03/metodoloji-cok-iyi-de-ne-kadar.html

Oryantasyon orientation Yönlendirme, yöne verme, kılavuzluk etme. https://yetisik.com/2014/06/05/sirketlerin-oryantasyonla-imtihani/

Otokontrol self control Özdenetim arzulanan durum için kişinin davranışlarını, başka eğilimlerini, daha az önemli gördüğü isteklerini kısıtlaması, öz denetim http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=25&p_docid=89

Oyunlaştırma
gamification
Oyunsal düşünmenin ve oyunu oyun yapan tüm faktörlerin eğitim, satış vb. alanlarda kullanılmasına deniliyor. http://www.alicevatunsal.com/neden-oyun-tabanli-ogrenme/http://www.alicevatunsal.com/neden-oyun-tabanli-ogrenme/

İş Hayatında Oyunlaştırma (Gamification) Uygulamaları

Performans yönetimi Performance Management Örgüt içinde işgörenleri kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak, örgütlerden, takımlardan ve işgörenlerden daha etkin sonuçlar almak için hedef belirleme, değerlendirme, geri bildirim, ödüllendirme aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim aracıdır https://hroad.wordpress.com/2014/11/24/isyerinde-adalet-beyaz-turkler-ve-zenciler/

Primitif
Primitive Zaman bakımından en eski olan, ilk olan. Gelişmesinin başında bulunan; daha gelişmemiş olan. (Estetikte) Yalın, salt bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan. İptidai, basit http://hrkronikleri.blogspot.com.tr/2016/07/yeni-baslayan-icin-is-hayat.html

Proaktif
proactive Bilinçli veya bilinçsiz, sonu olumlu veya olumsuz olsun yeni koşullar oluşturmak ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmaktır http://www.ikburada.com/peryon-21-insan-yonetimi-kongresinin-ardindan/

Retorik eloquence eski ismiyle Belâgat, etkileyici ve ikna edici konuşma sanatı
http://hrkronikleri.blogspot.com.tr/2016/08/yonetici-oldum-boyum-uzad.html

Rotasyon
rotation bir birimde çalışan görevlilerin zaman zaman ve düzenli olarak yer değiştirmeleri, bir işi sırayla yapmaları
http://ikmania.blogspot.com.tr/2016/02/isletmelerdekabiliyeti-elde-tutma-ve.html

Sinerji synergy 1. isim Artı güç. 2. Görevdaşlık. 3. Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç.     http://hasanbaltalar.com/index.php?id=25&p_docid=134

Stalk Hamlesi Stalk gizlice yaklaşmak, sinsice sokulmak http://hrkronikleri.blogspot.com.tr/2016/08/adn-dogru-yazabiliyor.html?m=1

Strateji strategy uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur http://www.istestrateji.com/stratejik-ik-planlamasi-uzerine/

Sübjektif subjective Öznel bir yargının kişiye bağlı olarak değer biçilmesi (kazanılması) için söylenmektedir. Biçilen (atanan) değer açısından bakıldığında kişiden kişiye göre değişen, herkes için farklı olan değer. https://sezaikayaoglu.com/2015/03/18/kultur-stratejiyi-kahvaltida-yer/

Sübjektivite
subjectivity Sübjektif olma hali. Öznellik.  http://www.ikhaberleri.com/ik-blog-nisan-2016-siralamasi.html

Swot Analizi Swot Analysis Bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir  https://selinyetimoglu.com/2014/08/11/profesyonel-ve-ozel-hayatta-basari-icin-kisisel-swot-analizinizi-yapin/

Taban ücret
base pay Bir yerde çalışanlara ödenecek ücretin en aşaği miktari. Emeğin karşılığı olarak o işyerinde verilecek eşit ücretin aşağı miktarı. Bunun Asgarî Ücretten Farki; Taban ücretin daha yüksek olması, bunu tarafların karşılıklı olarak belirlemesi. http://www.akduman.com/e-kutuphane/ucret-yonetimi-ama-nasil

Tiran Tirane Hukuk ve anayasa kurallarından bağımsız bir yönetim biçimi sergileyen önder http://www.ahmeteryilmaz.com.tr/bir-yonetim-teknigi-olarak-niccollo-machiavelli/

Turn Over – Personel Sirkülasyonu
işten ayrılan ve işe giren çalışan sayılarının karşılaştırılması sonucu yüzdelik olarak bir oran elde edilmesidir https://selinyetimoglu.com/2012/07/19/biliyorsunuz-bizim-sektorde-turnover-orani-yuksektir/

Ücret paketi wage packet Ücret, niteliği, işin ve işgörenin değeriyle ilişkisi, hesaplanma ve ödenme biçimi az-çok farklılaşan bileşenlerden oluşan bir “paket”tir. Ücret paketinin başlıca bileşenleri, (1) Temel(kök) ücret, (2) Değişken Ücret (performans ücreti), (3) Ek Yararlar, (4) Sosyal yardımlar şeklinde sıralanabilir http://www.biymed.com.tr/ho.asp?id=4373

Ücret yönetimi wage Management Şirket çalışanlarının ücretlendirilmesine ilişkin tüm unsurların belirli bir amaç doğrultusunda kural ve yöntemler kullanarak bir bütün olarak yönetilmesini sağlayan sistemdir. http://www.yonetimdeinsan.com/makale_detay.aspx?Makale_ID=3097

Vizyon vision Organizasyonun gelecekte ulaşılması mümkün olan ve arzulanan durumunun zihinlerdeki bir imgesidir.  https://cigdemozdemirevren.net/2012/06/27/shrm-2012-iknin-yeni-vizyonu-yetenek-savasi-ve-yeni-dunya/

Verimlilik productivity Bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir. https://turkerokay.com/2015/02/22/care-psikolojik-sozlesme/

Y kuşağı Y Generation Doğum tarihleri 1980’lerin başından 1990’ların sonuna kadar uzanır. Net bir yıl aralığı vermek gerekirse, 1982-2000 arası doğum tarihi olanlar genelde Y kuşağı adıyla anılır. http://ikuzerine.blogspot.com.tr/2011/02/y-kusag-generation-y-millenials.html

Yenilikçilik innovation Yenilikleri takip ederek fırsatları görme, kalıpların dışında düşünme, farklılık yaratma, yaratıcı fikirleri analiz etme ve harekete geçme yetkinliğidir http://www.isveyonetim.com/insan-kaynaklari-yetkinlikleri/

Yetenek Avcısı Headhunter Adayın kendi isteğiyle ilgili pozisyona başvurmasının yerine personel arayışında olan firmanın adaya doğrudan ulaşarak iş teklifinde bulunması anlamına geliyor  http://iremonal.com/headhunterlarin-kariyer-planlama-rolu/

Yetenek havuzu
Talent pool Kurum için farklı pozisyonlar için mevcut ve gelecekte oluşabilecek yetenek ihtiyaçlarını bugünden belirlemeye ve sistematik bir süreç içinde yetiştirmeye sağlayan bir süreçtir https://cerenbandirma.wordpress.com/2013/09/28/liderlerin-yetkinlikleri-nelerdir/

Yetenek yönetimi Talent management İK süreçlerinin bir bütün olarak tasarlanmasına ve bu şekilde uygulamaya konulmasına Bütünsel Yetenek Yönetimi denir.  http://insankaynaklarigunlugu.com/blog/butunsel-yetenek-yonetimi-nedir-nasil-uygulanir/

 

Bilmediğim kelime, kelimeler insan kaynaklarınca  ne anlama geliyormuş, bloggerlar yazılarında hangi kelimeleri kullanmış, bu dünyaya yabancı kalmayayım dedim.

Biraz plaza Türkçesi, biraz İngilizce terimler. Hepsi bir sepete doldu. Aslında blog yazmaya karar verdiğimde o kadar çok blogger okudum ki; bu terimler biraz da onların yazılarından seçtiğim kelimelerden oluşuyor. Blog yazarlarını anlama klavuzu olarak da algılanabilir 😉

 

Kaynaklar :

  1. İsmet Barutcugil, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, Mart 2004
  2. Wikipedia
  3. Türk Dil Kurumu Sözlük
  4. Sesli sözlük, ekşi sözlük
  5. İngilizce – Türkçe sözlük
  6. Ücret Yönetimi : Murat Demiroğlu PwC Türkiye Çözüm Ortaklığı Platformu
  7. Ceren Bandırma : https://cerenbandirma.wordpress.com/category/aktif-ik-blogger-listesi/