izin-waralaba

Sosyal izin olarak bilinen ve İş Kanunu madde 55 ‘de bahsedilen yıllık izin bakımından çalışmış gibi sayılan haller arasında yer alan Doğum, Evlenme ve Ölüm durumlarında kullanılacak izin süresi ve izin süresinin nasıl hesaplanacağı yazının asıl konusudur.

md:55 ı) İşçilerin evlenmelerinde 3 güne kadar, ana, baba, eş ve kardeş veya çocuklarının ölümünde 3 güne kadar verilecek izinler.

 6645 Sayılı Kanun MADDE 314857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 2İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir.

 

Herkes en iyi bildiği işi yapsa! ya da bilmiyor ise araştırma ve okusa. Ne kadar çok kızıyorum. Aslında en çok da kendime. Ne diye iş bilmeyenlerin “iş biliyor” gibi davranmalarını önemsiyorum ki. Kişi ne yaparsa kendine yapar. Lütfen muhasebeciler, bordro ve özlük işlerinde uzmanlaşmış İ.K’ cılara “ben daha iyi bilirim” tavırlarında davranmasın. Rica ediyorum. Kim nerede uzman ise o konuda konuşsun. Fikirler söylenir, iyi bildiğin düşündüğünü savunabilirsin ama salt kendi egonu beslemek adına karşındakini yok saymaya çalışma. Eminim sen de benden daha iyi muhasebe biliyorsun/ bilmelisin.

Geçen günlerde yukarıda yazdığım gibi muhasebeci “ben senden daha iyi bilirim” şeklinde mail ortamında bilgiçlik tasladı ya. Yazmalıyım dedim. Blog yazılarını deşarj alanı olarak da kullandığım doğrudur.  Yazarak içimi döküyorum işte.

Konumuz :  İş Kanununda izin kavramı

İş hayatında izin kavramı önemlidir. Mazeretin vardır, canın çalışmak istemez İZİN alırsın. Eğer şirkette kurallara tam olarak uyuluyor ise İZİN KAĞIDI düzenler, onay alır ve İZİNLİ olursun.

Peki bu izin ne izni ? Ücretli,  Ücretsiz, Sosyal, Yıllık, Görev.  Ne çok izin türü oldu değil mi ?

Ücretsiz İzin : Kim ister ücreti kesilsin !  Mavi yaka ise maaşın kesilir,  beyaz yaka isen zaten çoğu şirkette kesinti olmaz (fazla mesai de almazsın)  Sütten çıkmış AK kaşıksın sen. Git gez dolaş. Biz kesmeyiz, makaslarız. Eğer kadın çalışan isen doğum sonrası 8 haftalık istirahat sonrası işbaşı yapmayıp 6 aya kadar (6 ay şart değil 3-4-5 ay da izin alabilirsin) ücretsiz izin kullanma hakkın vardır.

Bir de pek bilinmez ve de uygulanmaz ama eğer yıllık iznini işyerinin kurulduğu yerden başka bir yerde geçirmek istersen (kim istemez) belgelemek şartıyla yolda geçen süre için 4 güne kadar ücretsiz izin talep edebilirsin.

Ücretli İzin :  Diğer adı Yıllık İzin. İşverenin çok iyi, düşünceli, anlayışlı. Munis bir Hulusi Kentmen. Bulunmaz. İzin verir, hoş görür, boş verir. İnisiyatiflidir ve maaşına kesinti uğratmaz. Ücretli ücretli geçinirsin. İşveren seni bir görevi yapman için işyerinden farklı bir ortamda çalışman için görevlendiriyor ise bu durumu belgelemelisin. Aynı şekilde eğitime katılmak adına şirketten ayrıldığında da, izin belgesi doldurulmalıdır. (eğitim için işyerinde çalışmadığın süre ücretli olmalı diye düşünüyorum, farklı uygulamalar yapılabilir kanunda böyle bir tanım yoktur)

Bir ücretli izin durumu ise, gebelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için verilen izinler de ücretlidir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli yani ücretten izin nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmadan izin verilmesi gerekir.

Sosyal İzin : Sosyalleşme izni olsun. Bu hayatta lazım. Malum işyerinde ne kadar facebook, twitter girsen de, arkadaş candır gerisi heyecandır. Arkadaşlar, dostlar,  Romalılar bensiz program yapmayın aranızda olayım, sosyalim ben.sosyal-bagimlilik

Asıl amacı ise İş Kanunu’nda yer alan çalışmış gibi sayılan hallerden DOĞUM, EVLİLİK, ÖLÜM günlerinde sizi asıl yaşadığınız (sosyalliğinize) önemli günlerde yalnız bırakmaktır. İşte olma, olman gereken yerde ol.

Mazeret izni diye bir kavram yoktur. Her izinde bir mazeret de vardır. Asıl önemli olan konu izinler nasıl hesaplanır ?

İlk ve son kez yazıyorum. Tüm sosyal izinler (doğum, evlenme, ölüm) takvim günü olarak hesap edilir. İŞGÜNÜ değil. Yani bayramda eşin doğum yaptı ise,  sevgili erkek çalışan bayram izni içinde doğum izni kullanırsın yani bayram ile doğum izni aynı günler olur ve 5 GÜN sonra işinin başında olmalısın. Gün diyorum bak işgünü değil.

Ölüm izni sadece 1. Derece akraba vefatında geçerlidir. Lütfen şark kurnazlığı yapıp “kayınvalidem öldü annem sayılır, anne gibi severdim “ deme.      “Gelmediğim günleri Ölüm izni olarak sayın”  demeyin.  Kaçınız gerçekten üzüldü ki. (ayrı bir konu tabi)

En çok da yıllık izni bilirsin ve seversin. Şöyle bir memleket yap, deniz, orman, göl her ne kıyı istiyorsan gitmek var ya. Çekip gidebilmek özgürce. Maaş kesilmez ücretlidir işte.  Ama 6 ay çalışınca 1 hafta izin verilmeli gibi uydurmasyon cümleler kurma. Bir tam Yılın doldu ise izin kullanırsın ama kanuna uygun bölelim.

İş arama izni : İş akdinin işveren tarafından feshedileceği ihbar öneli kadar önceden tarafına bildirilir ve ihbar süresi kadar çalışman beklenir. İhbar süresi içinde çalışmaya devam ederken, günde 2 saat ücretli iş arama iznin vardır. Her gün 2 saat olarak bu izni kullanabileceğin gibi, 2 saatlik iş arama izinlerini topluca iş akdinin fesh edileceği günden önce de kullanabilirsin.

picassobebek

 Süt İzni : Kulağa ne kadar anaç geliyor değil mi ? Evet kanunen ayrımcılık yapıyor ve sadece doğum yapan ve emzirme denen olayı gerçekleştirecek anne işçi bu izni çocuğu 1 yaşına gelene kadar günde 1,5 saat kullanabilir. Her ne kadar bu izin her gün kullanılması gerekli ise de, hayatın akışında iş ile evi arasında mesafe olan anne işçi bu izinleri birleştirerek genelde bir tam işgünü olarak kullanmayı tercih eder ve ücretlidir.

Asıl bu yazıyı neden yazdım. Konu dağıldı sanki. Yıllık izin hariç sosyal izinlerde TAKVİM GÜNÜ hesaplanır. (iş arama izninde saatlik süreyi güne çevirdiğinde işgünü olarak düşünmelisin)  Sadece yıllık izin hesabında; cumartesi fiilen çalış ya da çalışma cumartesi yıllık izin günü olarak sayılır.  Pazar, genel ve resmi tatil günleri yıllık izin günleri hesaplanırken sayılmaz. Bir hafta yıllık izin kullanmak istediğinde bir hafta pazartesi başlar ve bir sonraki  pazartesi işbaşı yapacak şekilde olursa 6 gündür 5 gün değil . Cumartesiyi say doğayı koru.

Yeşil İK.