Merhaba,

Her i.k çalışanın mutlaka bir kez sorduğu “o “ soruya ilişkin birkaç bilgi paylaşmak istedim.

Soru : Bir veya iki gün süreli olarak çalışanın almış olduğu istirahat süresine ait ücreti kesiyor musunuz ?

sgk-rapor-parası-390x245

Bilinmesi gerekenler

Maktu Ücret : Çalışanın her ay eline aynı miktarda ücretin geçmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin de ücretin içinde olduğu ücrettir. Takvim ayının kaç gün olduğuna bakılmaksızın her ay sabit ücret ödenir. Çalışan mazeret izni, rapor vb durumlarda işe gelmediği durumlarda dahi ücreti tam ödenir, kesinti yapılmaz.

Ücret : İş Kanunu’nun 32. maddesine göre: “Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”

İş Sözleşmesi : Sözleşme tarafları olan işçinin iş görme, işverenin de karşılığında ücret ödeme sözünün yazılı halidir.

İkmerkezi.net grubu üzerinden yaptığım mini ankete katılanlardan gelen görüşler ise;

  1. Sözleşmesi Günlük ücretse çalıştığı gün kadar ödersiniz, rapor süresini kesersiniz.
  2. Saat ücreti ile anlaşması var ise, geldiği saatler kadar ödeme yapar, raporlu saatleri ödemezsiniz.
  3. Aylıkçı ise raporlarda kesinti yapmaz maaş ödemesini tam yaparsınız, çalışan aldığı rapor parasını size iade eder. İşveren olarak iade almayabilirsiniz de.
  4. Personelin 1 ve 2 günlük rapor süresini, matbu ücret ile anlaşılmış ise ödenmesi zorunludur.
  5. Beyaz yaka veya mavi yaka ayrımı olmadan tüm çalışanlara, iyi niyet kabilinden istirahatte geçen sürenin ücretini ödersiniz.

 

1 – 2 günlük raporları kesmelimiyiz konusuna uygun kanunlar ve maddeleri :

4857 Sayılı İş Kanunu 26.27, 46. 47,48. Madde

6098 Sayılı Borçlar Kanunu 409. Madde

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18.Madde

Borçlar Kanunu MADDE 409Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.

4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde de hizmet akdi ile çalışan sigortalıların işyerinde çalışmadığı halde işveren tarafından kendisine ücret ödenmesini gerektiren istisnai haller içerisinde; 3 günden az istirahat süreleri ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Sonuç ; İş kanunundan bu durum için açıkça bir hüküm bulunmadığından, işverenlerin farklı uygulamalar yaptığı (doğru veya yanlış) görülmektedir. işveren atıfet kabilinden (iyi niyetinden) sigortalının çalışmadığı 2 günlük ücreti ödeyebilir.

Eğer işçinin ücreti aylık olarak (matbu) belirlenmişse iki gün için işverenin işçiye ücret ödemesi gerekir. Yapacağınız iş sözleşmesini “günlük ücret” veya “saat ücret” olarak yapın. 1 veya 2 gün süreli istirahat süresine ait ücretin ödemeyeceğini de maddeye koyun ve bu süreleri kesin sorun çözülsün.

Yapılmış iş sözleşmeniz var ise, sürekli rapor alan ve bu durumu alışkanlık halinde getiren işçilerinizi takip edip gerekli uyarı veya ihtar mekanizmalarını da çalıştırarak , aynı durumun devam ediyor olmasında ise, geçerli sebeple fesih yapabilirsiniz.

Eğer sizin de eklemeleriniz olur ise paylaşmanız dileğiyle,

30.03.2017