İş hayatımın en önemli, en anlamlı ve de en öğretici dönemini yaşayacağım şirketin, ayrılmak üzere olduğunu sonradan öğrendim İK sorumlusu ile iş görüşmesindeyim.  Bilgili ve deneyimli olduğunu görüşmenin ilerleyişinden tahmin ediyorum.  Klasik kendini tanıtma aşamasından sonra, tam olarak soru cevap şeklinde olmasa da “ siz olsa idiniz ne yapardınız ?” şeklinde bilgimi ölçmeye dair bir soru geldi.

Yirmi dört yaşındayım, çok tecrübeli değilim, şirkette çalışmaya istekliyim. Hak düşüm süresinin ne kadar olduğunu söylemem gereken soruya, daha doğrusu o cevap ile başlayacak çözüm önerisini söyleyemiyorum. Çünkü o süre, o an aklıma gelmedi ama çözüm önerilerimi sıraladım.

HAK DÜŞÜM SÜRESİ, hak düşürücü süre olarak da adlandırabiliriz, bir hakkın ne zamana kadar hak olduğunu belirtir. Peki bu süre nedir ve hangi durumlarda karşımıza çıkar? (belki duydunuz belki biliyorsunuz, bilmeyenler ya da ilk kez duyanlar için maddeler halinde sıraladım. Fazla aramak ile uğraşmayın hepsi burada hap bilgi)

Hak düşürücü süre: Hakkın kanunen belirlenen süre içinde kullanılmaması, hakkın kaybolması.

Bu yazıda İş Hukukunda geçen 6 (altı) işgünü olarak belirlenmiş hak düşürücü sürenin hangi koşullarda karşımıza çıktığı özelinde sıralanmıştır. Diğer kanunlarımızda farklı hak düşürücü süreler bulunmaktadır.

  • Haklı fesihte hem işçi hem de işveren için günlük süre önemlidir.
  • İşe başladınız ve işe giriş esnasında doğru olmayan bir bilgi ile işvereni yanıltma yolunu seçtiniz. Eğer işveren bu durumu öğrenir ise (öğrendiği gün ertesi gün başlayarak) 6 iş günü içinde iş akdinizi haklı şekilde fesh edebilir.
  • 6 iş günü karşı tarafa düşünme fırsatı, iddiasını ispatlayabilme süresi olarak da değerlendirilebilir.
  • 6 günlük süre olayın öğrenildiği andan itibaren başlar ve işletmenin çalışma sürelerine göre (eğer cumartesi çalışıyor ise cumartesi de sayılarak) 6. İş günü sonra erer.
  • İş Kanunu 26. Md : 24 ve 25inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. ’ denilmiştir. Buna göre fesih, feshe neden olan olayın öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır Av. Emre Ulusoy).

    İş sözleşmesi veya disiplin yönetmeliğinde yazılı bir davranışın ihlali sonucu uyarı veya ihtar verilecek ise, yine 6 iş günü içinde karar verilmelidir.

  • Çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik olması durumunda, durumun çalışana tebliğ edilmesinden itibaren 6 işgünü içinde çalışan yeni görevi kabul veya red ettiğini işverene bildirmelidir.
  • 4857 sayılı İş Kanununun 22 nci maddesindeki, “işveren, iş sözleşmesiyle veya iş  Sözleşmesinin  eki  niteliğindeki  personel  yönetmeliği  ve  benzeri  kaynaklar  ya  da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli  bir  nedene  dayandığını  veya  fesih  için  başka  bir  geçerli  nedenin bulunduğunu  yazılı  olarak  açıklamak  ve  bildirim  süresine  uymak  suretiyle  iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava  açabilir”  şeklindeki  düzenleme,  çalışma  koşullarındaki  değişikliğin  normatif dayanağını oluşturur. (Yrg.7.HK:2016/5951)

Faydalı olması dileği ile,

18.01.2019